English version

Učte se česky online přes Skype

  • Kurzy češtiny se spoluautorkou učebnic Česky krok za krokem 2 a Čeština expres
  • Kurzy individuálně přizpůsobené vašim potřebám
  • Interaktivní výuková metoda pro všechny jakykové úrovně
  • První ukázková lekce zdarma
Learn Czech Czech skype lesson

Kurzy češtiny přes Skype

Standardní kurzy jsou určeny pro začátečníky až středně pokročilé studenty. Výuka je založena na práci s moderními komunikačně orientovanými učebnicemi autorky Lídy Holé. Podle úrovně a učebních potřeb si lze vybrat z následujících titulů:

Konverzační kurzy nabízejí výuku využívající autentické materiály (audio, video, internet), a proto jsou vhodné zejména pro pokročilé studenty.

Konzultace češtiny přes Skype

Konzultace češtiny jsou určeny klientům, kteří mají zájem o další služby, jako jsou například jazykové a stylistické korektury překladových či jiných dokumentů, odborná asistence při osvojování psané podoby češtiny a pravidel pravopisu, konzultace týkající se problematických oblastí české gramatiky nebo sociokulturních aspektů apod. Konzultace mohou být pravidelné či příležitostné. více...

Nové online aktivity

new

V sekci Učte se online jsme pro vás nově připravili flashcards k učebnici Čeština expres 3. více...

Online aktivity a cvičení

Procvičuje a testujte své znalosti češtiny také pomocí interaktivních online aktivit a cvičení vytvořených na pokladě našich učebnic. více...