English version

Učte se česky online přes Skype

  • Kurzy češtiny se spoluautorkou učebnic Česky krok za krokem 2 a Čeština expres
  • Kurzy individuálně přizpůsobené vašim potřebám
  • Interaktivní výuková metoda pro všechny jakykové úrovně
  • První ukázková lekce zdarma
Learn Czech Czech skype lesson

Kurzy češtiny přes Skype

Standardní kurzy jsou určeny pro začátečníky až středně pokročilé studenty. Výuka je založena na práci s moderními komunikačně orientovanými učebnicemi autorky Lídy Holé. Podle úrovně a učebních potřeb si lze vybrat z následujících titulů:

Konverzační kurzy nabízejí výuku využívající autentické materiály (audio, video, internet), a proto jsou vhodné zejména pro pokročilé studenty.

Konzultace češtiny přes Skype

Konzultace češtiny jsou určeny klientům, kteří mají zájem o další služby, jako jsou například jazykové a stylistické korektury překladových či jiných dokumentů, odborná asistence při osvojování psané podoby češtiny a pravidel pravopisu, konzultace týkající se problematických oblastí české gramatiky nebo sociokulturních aspektů apod. Konzultace mohou být pravidelné či příležitostné. více...

Nově vydáno

new

Čeština expres 3 (A2/1)
Lída Holá, Pavla Bořilová

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. více...

Online aktivity a cvičení

Procvičuje a testujte své znalosti češtiny nově také pomocí interaktivních online aktivit a cvičení vytvořených na pokladě našich učebnic. více...